EN DE HR

Postupak kupnje nekretnine u Hrvatskoj

Nakon što prema zadanim kriterijima lokacije i cijene suzite listu potencijalnih nekretnina u Hrvatskoj, naši agenti će vam osigurati razgled. Razuman vremenski rok za odabir nekretnina i pripremu do razgledavanja smatra se do 3 mjeseca prije Vašeg dolaska u Hrvatsku. Duže razdoblje može rezultirati značajnim brojem prodanih nekretnina.

Kada pronađete željenu nekretninu te uz pomoć agenta dogovorite konačnu cijenu i uvjete, pomoći ćemo vam u koracima potrebnim za finaliziranje kupoprodaje. Prvo ćete morati odlučiti hoćete li nekretninu kupiti kao privatna osoba ili putem hrvatske tvrtke.

Kupnja nekretnine na osobno ime

Ova je opcija dostupna državljanima EU bez ograničenja.

Državljani trećih zemalja mogu kupiti nekretninu kao privatne osobe, uz uvjet da je njihova zemlja na listi zemalja sa kojima je Hrvatska ostvarila dogovor o reciprocitetu. U tom slučaju vlasništvo možete zatražiti tek nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva pravosuđa. Postupak dobivanja suglasnosti može započeti nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji. Ako ste državljanin zemlje izvan EU, kontaktirajte nas kako biste saznali možete li kupiti nekretninu u Hrvatskoj na ovaj način.

Poreza na kapitalnu dobit nema, ali uz uvjet da nekretninu ne otuđite u roku od dvije godine od dana stjecanja.

Kupnja nekretnine putem hrvatske tvrtke

Ova je opcija dostupna svim stranim državljanima. Također je jedini mogući način za državljanine zemalja izvan EU koje nisu na listi zemalja sa kojima je Hrvatska postigla dogovor o reciprocitetu. U nekim slučajevima i ostali kupci odlučuju se za kupnju nekretnine na ovaj način, posebno ukoliko se u Hrvatskoj žele baviti poslovanjem nekretninama ili iznajmljivanjem. Osnivanje društva s ograničenom odgovornošću jednostavan je proces i troškovi su sljedeći: oko 2.700 EUR za temeljni kapital i oko 500 EUR za javnobilježničke i sudske pristojbe te naknada za odvjetničku uslugu. Imajte na umu da će nekretnina biti u vlasništvu vaše tvrtke, koja je kao pravna osoba podložna posebnim zakonima i porezima. Osim toga, morat ćete ugovoriti i računovodstvene usluge.

Ostale formalnostiBez obzira koji način odabrali za kupnju nekretnine u Hrvatskoj, trebat će vam OIB (osobni identifikacijski broj), bankovni račun nerezidenta te ovjerene kopije osobnog dokumenta. Mi ćemo biti uz vas kod svih formalnosti tijekom kupnje. Vaša osobna prisutnost nije potrebna u svakom trenutku, međutim, u tom slučaju morati dati punomoć odvjetniku.

Predugovor i ugovor o kupoprodaji

Ukoliko su cijena i uvjeti plaćanja dogovoreni s prodavateljem, preporučit ćemo vam neovisnog odvjetnika. Prije poduzimanja bilo kakvih pravno obvezujućih radnji, odvjetnik će još jednom provjeriti vlasništvo i legalnost nekretnine te predložiti najbolju opciju nastavka kupoprodaje u cilju zaštite Vašeg pravnog interesa. 

Općenito govoreći, predugovor se potpisuje ukoliko nekretninu želite rezervirati (depozit obično iznosi  10% od ukupno ugovorene cijene) i/ili je kupoprodaja uvjetovana i ne može se dogoditi odmah. Predugovor je pravno obvezujući dokument kojim se obvezujete da ćete kupiti nekretninu po dogovorenoj cijeni do određenog datuma u budućnosti. Ukoliko nije drugačije dogovoreno, depozit se ne vraća ukoliko odustanete od kupnje.

Kada se ispune svi uvjeti za zaključenje kupoprodaje, od vas će se tražiti da potpišete (glavni) ugovor o kupoprodaji. U tom trenutku, morat ćete platiti preostali dio cijene. Potpis na ugovoru mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika. Nekretnina se ne može preuzeti u posjed sve dok kupoprodajna cijena nije isplaćena u cijelosti, osim ukoliko kupac i prodavatelj ne dogovore drugačije.

Gornji postupak kupoprodaje može izgledati drugačije kod kupnje nekretnine u izgradnji, u sučaju čega se plaćanje vrši u ratama. Kako bilo, Right Property Croatia i vaš odvjetnik će vas voditi kroz čitav proces kupoprodaje te ga detaljno objasniti od samog početka.

Upis prava vlasništva

Ako ste državljanin zemlje članice EU, zahtjev za prijenos vlasništva na vaše ime možete podnijeti odmah po ispunjenju obveza iz (glavnog) kupoprodajnog ugovora. Odvjetnik će u Vaše ime podnijeti zahtjev zemljišnoknjižnom sudu. Iako je to praksa u mnogim europskim državama, u Hrvatskoj javni bilježnik ne sudjeluje u procesu prijenosa vlasništva, već promjenu vrši lokalni zemljišnoknjižni sud. De facto vlasnik postat ćete nakon ispunjavanja ugovornih obveza, a de jure vlasnik tek nakon što zemljišno knjižni sud upiše vaše ime u vlasnički list, a što može potrajati određeno vrijeme.